Social & Environment: Gorilla

Advertising Agency: Dentsu, Shanghai, China
Creative Director: Zhu Jianyong
Art Director: Wang Qi
Copywriter: Su Li Li


Leave a Reply