Samsung Galaxy Xcover: Beach

Advertising Agency: Cheil China, Beijing, China
Executive Creative Directors: Jason Zhao, Jacky Lung
Creative Directors: Yuming Fu, Shengxiong Chen
Art Directors: Shengxiong Chen, Rui Zhao
Copywriters: Yuming Fu, Wei Xu
Photographers: Jing Hui, Zhong Shi
Computer Retouching: Zhong Shi
Published: October 2011


Leave a Reply